Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”) zijn samen met het Privacy- en Cookiebeleid van toepassing op het loyaliteitsprogramma van Relay (hierna aangeduid als “Relay”).

1.0 Deelname
1.1 Bij deelname aan Relay VIP ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Om te kunnen genieten van alle voordelen van Relay VIP, zoals het ontvangen van persoonlijke aanbiedingen, dien je je aan te melden voor Relay VIP. Dit kan door de je te registreren op www.relaywinkels.nl of door je telefoonnummer achter te laten in een van de winkels.  

1.3 Om mee te kunnen doen aan Relay VIP moet je een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar moet je de toestemming hebben gekregen van jouw ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan Relay VIP. Door deelname aan Relay VIP verklaar je daaraan te hebben voldaan.

1.4 Je staat er voor in dat alle in jouw profiel ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn. Jouw profiel kan slechts door één persoon worden gebruikt.

1.5 Om jouw profiel aan te kunnen maken dien je in ieder geval je telefoonnummer te verstrekken.

1.6 De ingevulde persoonsgegevens en aankopen van de deelnemer worden opgeslagen in een beveiligde database. De persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft, wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Je kunt hier meer over lezen in het Privacy- en Cookiebeleid van Relay.

1.7 Jouw account is niet overdraagbaar naar een ander Relay VIP account en kan niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere deelnemer.

2.0 Werking Relay VIP
2.1 Je kunt deelnemen aan Relay VIP door te registreren op www.relaywinkels.nl of het invullen van je telefoonnummer in de winkel. 

2.2 Relay VIP is gebaseerd op de insteek dat je beloond wordt op basis van jouw bezoek aan een Relay filiaal. Bij iedere transactie waarbij (wanneer je je telefoonnummer achterlaat aan de kassa) ontvang je Relay-spaarpunten. Hiermee kun je sparen voor korting of een gratis product. 

2.3 Jouw gegevens worden verwerkt door onze partner LOYYO. LOYYO zal de data enkel gebruiken om punten te verdelen en op geen enkele andere manier data gebruiken voor andere doeleinden dan het VIP programma. 

3.0 Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen
3.1 Wij combineren je persoonsgegevens en persoonlijke informatie met de transactiegegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor algemene en persoonlijke analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen.

3.2 Met behulp van de in dit artikel genoemde analyses kunnen wij gerichte persoonlijke aanbiedingen voor je samenstellen. Meer hierover is opgenomen in het Privacy- en Cookiebeleid.

4.0 Controle en misbruik
4.1 Relay behoudt zich het recht voor om het gebruik door deelnemers van Relay VIP te controleren op naleving van de voorwaarden.

4.2 Relay mag de uitgifte van een Relay VIP account weigeren, terugtrekken of annuleren, in welke vorm dan ook en (op elk gewenst moment) een deelnemer verwijderen van Relay VIP indien er gegronde redenen zijn te geloven dat:
– misbruik gemaakt wordt of gepoogd wordt misbruik te maken;
– elke overtreding of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden;
– elk gedrag met betrekking tot Relay VIP dat diefstal, wangedrag, aanstootgevend gedrag of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.

5.0 Aansprakelijkheid
5.1 Ofschoon Relay de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet garanderen dat deze geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten waaronder in het bijzonder begrepen onvolledigheden of onjuiste informatie in (persoonlijke) aanbiedingen of in de producten of diensten.

5.2 Relay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik door derden van je Relay VIP account.

5.3 Relay is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) Relay VIP.

6.0 Wijziging en beëindiging deelnemer
Je kunt je deelname aan Relay VIP op elk moment beëindigen door je uit te schrijven voor Relay VIP door te mailen naar de marketing@relayshops.nl.

7.0 Wijziging en beëindiging Relay
7.1 Relay heeft te allen tijde het recht om Relay VIP te wijzigen of te beëindigen en/of deze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens de deelnemers.

7.2 Relay zal je uiterlijk één (1) maand van te voren informeren over een significante wijziging of beëindiging van Relay VIP via het opgegeven e-mailadres.

7.3 Tot aan de datum van beëindiging kunnen persoonlijke aanbiedingen en/of kortingen gewoon worden verzilverd.

8.0 Overige bepalingen
8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op Relay VIP is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over Relay VIP, neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar marketing@relayshop.com